Image

ULIK

ուլիկը ulik Hovhannes Tumanyan

1


Խոր անտառում մի այծ է լինում։ Ունենում է մի գեղեցիկ ուլ։ Ուլին ամեն օր թողնում է տանը, ինքը գնում է արոտ անելու։ Արածում է և իրիկունը կուրծքը լիքը տուն է գալիս։ Տուն է գալիս, դուռը զարկում ու մկկում, կանչում. Սևուկ ուլիկ, Սիրուն բալիկ, Ման եմ եկել սարե-սար, Կաթն եմ արել քեզ համար, Դռնակը բա՛ց, ներս գամ ես, Անուշ-անուշ ծիծ տամ քեզ. Սևուկ ուլիկ, Սիրուն բալիկ։ Ուլիկն իսկույն վեր է թռչում, դուռը բաց անում։ Մայրը ծիծ է տալիս նրան ու կրկին գնում արոտ: Continue reading

ԱՆՀԱՂԹ ԱՔԼՈՐԸ

anhaxt aqlor

Լինում է, չի լինում՝ մի աքլո՛ր է լինում։ Էս աքլորը քուջուջ անելիս մի ոսկի է գտնում։ Կտուրն է բարձրանում, ձեն է տալի.

— Ծուղրուղո՜ւ, փող եմ գտե՜լ…

Continue reading

SUTASAN

սուտասանը

Լինում է, չի լինում մի թագավոր։ Էս թագավորը իր երկրումը հայտնում է. «Ով էնպես սուտ ասի, որ ես ասեմ՝ սուտ է, իմ թագավորթյան կեսը կտամ նրան»։ Գալիս է մի հովիվ։

Continue reading